Gençler İnançlarını Mı Kaybediyor?

24 Nisan 2021 13:33 Haberler
Gençler İnançlarını Mı Kaybediyor?

Gençler İnançlarını Mı Kaybediyor?

KONDA araştırma Şirketinin geçen hafta açıkladığı 10 yıllık toplumsal değişim
raporu büyük tartışma yarattı. Zira raporda, her fırsatta yüzde 99’unun Müslüman
olduğu belirtilen Türkiye’deki ateistlerin oranın ciddi bir artış gösterdiği görülüyor.
Rapora göre ateistlerin oranı 10 yıl içerisinde yüzde 1’den 3’e çıkarken, kendini
dindar olarak tanımlayanların oranıysa yüzde 55’ten 51’e geriledi.
KONDA’nın yaptığı bir araştırmaya göre son 10 yılda kendisini dindar muhafazakar olarak
adlandıranlar gençlerin oranı yüzde 28’den yüzde 15’e geriledi. Araştırma gençlerin inanç seviyesi
ve örtünme oranlarının ülke geneline göre daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalarda
varılan sonuçlar ile Türkiye’de inançsızlığın yaygınlaştığının ve dindarlığın azaldığının ortaya
çıkması bir süredir ses getirmeye devam ediyor. Peki dindarlık neden azılıyor? İnsanlar neden dini
inançları daha fazla sorgular oldu? Türkiye’de dinsizlik sol kesime mal edilirken neden sağ kesimin
iktidarda olduğu bir dönemde yükseliyor? Türkiye’de ateizmin yükselişi küresel trendlerin bir
yansıması mı yoksa Türkiye’deki gelişmelerden mi kaynaklı?

Dindarlık Azalıyor Mu?

Soruları, Uşak Çakaloz Cami imamına sorduk, ”günümüz genç
bireylerinin dine bakış açısı ve hayata bakış açısı pozitivizme dayalı olduğu için gençler sorgular
hale geldi ve sorularının cevaplarını gerek ailelerin gelenekçi din yaşamasından gerek ülkenin dini
kurumlarının yetersizliği sonucu cevapsız kaldı. Araştırmacı bir toplum olmadığımız için genellikle
hazır bilgiyle yetinen bir toplum olduğumuz için ve okumadığımız için sorular tam olarak
cevaplanamadı ya da tatmin etmedi. Sonuç olarak inanç sisteminde bir çöküş meydana geldi ve
ateizme yönelmeler başladı”, dedi.

Türkiye’de dinsizlik sol kesime mal edilirken neden sağ kesimin iktidarda olduğu bir dönemde yükseliyor?

Sözlerine devam eden cami imamı: Din ve siyasetin birbirinden ayrıştırılması gerekiyor çünkü,
sadece sağ kesim dindar değildir ve aynı şekilde sol kesimde dinsiz değildir bu gibi düşünceler
dinde yoktur. Dinde hoşgörü vardır birleştiricidir, kuşatıcıdır. Siyaset yargılar ayrıştırır insanların
birbirlerine bakış açısını değiştirir ve böler dedi.

Allah’ın Varlığı İspat Edilebilir Mi

İspattan ne anladığınıza bağlı olarak sorunun cevabı değişir. Eğer bugün bilim denince anlaşılan
disiplinlerin ispat aracını kastediyorsanız Allah’ın bilimsel ispatı olamaz. Çünkü bilim her varlık
alanıyla ilgilenmez. Bize göre varlığın iki temel alanı vardır; âlem-i şehadet ve âlem-i gayb. Yani
duyularımızla algılayabileceğimiz varlık alanı, duyular ötesi varlık alanı. Bilim sadece birincisinde
faaliyet gösteren bir etkinliktir. Metodu da, inceleyeceği ve hakkında bilgi edineceği şeyleri
laboratuvara sokup deneye tabi tutmak, onu duyularla keşfetmektir. Bilimin gayb alanını
inceleyeceği bir imkânı olamaz. Dolayısıyla bize oradan bilgi de veremez. Allah’a inanmayan
bilimin ve bilim adamının en namuslusu agnostiktir, yani benim Allah’ın varlığına dair bilimsel bir
delilim yok, var olduğunu söyleyemem, ama yokluğuna dair de bir delilim yok, yok olduğunu da
söyleyemem diyendir. Allah’ın varlığına dair hiçbir bilimsel delilim yok, o halde Allah yoktur,
derse bu bilimsel bir açıklama olmaz, Allah’ın olmamasını isteyen bir ön yargının, ideolojik bir
bakışın ifadesi olur. Çünkü var olduğuna delil bulunmayan her şey yoktur denemez.
Kısaca bilim Allah’ın varlığını ispat edemediği gibi var olmadığını da ispat edemez. Ancak
önyargısız bir bilim eşyanın mahiyetini keşfettikçe akla düşünme ve muhakeme etme imkânı sağlar.
Akıl da eşyadaki mükemmelliği ve intizamı gördükçe bunun tesadüfen olamayacağını anlar ve bu
düzeni bir var edenin bulunmasının kaçınılmaz olduğu sonucuna varır. Sonuçta bilim Allah’ın
olmadığına değil, olduğuna kapı açar.

Ateizm Nedir?

Teizm kelimesi Yunanca da “Tanrı” anlamına gelen “Theos”dan türemiştir. Bu kelimeden de “Tanrı
inancına sahip olmak” ya da “Tanrıya inanmak” anlamına gelen Theism anlayışı ortaya çıkmıştır.
Ateizm kelimesi de İngilizcedeki “Theism” kelimesinin başına “a” ön takısı getirilerek oluşturulan
“Ateizm” kelimesi, Türkçede “Tanrı Tanımazlık” anlamına gelmektedir. İnançsızlık denildiğinde
hemen akla Ateizm gelmektedir. Çoğu insan, inanç sahibi ve bir dine mensuptur fakat diğer dinleri
reddetmektedirler. Ateizm, tüm Tanrılara, dini inançlara ve özellikle dinlerin kabul ettikleri ruhani
güç boyutundaki metafizik kavramlarına inanmayan felsefi bir düşünce akımıdır. Ateistler genel
olarak, Allaha inanmayan insanlar olarak bilinseler de aslında onlar bu tanımı da kabul etmezler.
Çünkü yine bir inancın içine dahil edildikleri için bu düşünceye de karşıdırlar. Ateistlere göre
“inkar” var olan bir şeyin reddedilmesi anlamını taşır, oysaki Ateistlere göre Tanrı var olmadığı için
onun inkar edilmesi de yanlış bir terminolojik kullanım olacaktır. Ateist inancıyla tüm Tanrılar
reddedildiği gibi tüm inançlar ve ruhani varlıklar da reddedilmektedir. Ateizm, din ile ilgili bir
kavram değil, Tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin
iyimi yoksa kötümü olduğu gibi konular Ateizmin ilgi alanı dışındadır. Ateizm her tür metafiziği
reddettiği için kendini metafizik öğeler üzerinden temellendiren bazı dinlerin metafizik boyutlarını
da reddeder. Yani bu duruş özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil genel olarak tüm
metafizik inanışlara karşı bir duruştur.
Kaynak : İBRAHİM KIRAN
1

Bir Yorum Bırakın

Köşe Yazarlarımız

Nusrettin Dönek

DÜNYANIN EN ETKİLİ MUHALEFET PARTİSİ COVID-19 PARTİSİ

Yıldırım Kılınç

Akıllı bir yatırımın sırrı

İbrahim Kıran

Beşiktaş Galatasaray maç önü değerlendirmesi ve muhtemel ilk 11’ler

Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

07 Mayıs 2021 nöbetçi tüm eczaneleri görüntüleyin.

Süper Lig Fikstürü

Günlük Burç Yorumları

Facebook

Twitter

En Çok Okunanlar

Anketler

Yenilenen Yazılımımız Sizce Nasıl?

Anket Sonuçları

Yükleniyor ... Yükleniyor ...